rbPRO © 2010 Copyright
rbPRO sro., Štefánikova 510, 250 91-Zeleneč, T:+420 281 923 609, E.MAIL: info@rbpro.cz

RETAIL

BUSINESS

PROFESSION

rb

Home
Home
Home
Partneři
Home
Nákupnícentra

NÁKUPNÍ  CENTRA

Kartové programy

KARTOVÝ PROGRAM

VYMEZENÍ AUTORSKÝCH PRÁV
Autorská práva vykonává společnost rbPRO sro. Jakékoliv užití částí nebo celku, zejména rozmnožování a šíření jakýmkoli způsobem (elektronickým nebo mechanickým) I v jiném než českém jazyce bez písemného souhlasu společnosti rbPRO sro. je zakázáno.
V případě zájmu o přebírání informací a dat se informujte o podmínkách na adrese info@rbPRO.cz.
Home
Zásady ochrany soukromí
Tyto zásady se vztahují na praktické dodržování práva na soukromí z hlediska ochrany osobních údajů v souvislosti s těmito webovými stránkami provozovanými rbPRO sro. (dále jen rbPRO). Nepřebíráme však odpovědnost za obsah a praktické uplatňování ochrany soukromí na jiných webových stránkách, na které na našich stránkách odkazujeme. Odkazy na jiné stránky nejsou skryté; jsou označeny tak, aby bylo zřejmé, že jde o externí linky (ikonou zeměkoule a/nebo formulací „Externí odkaz na…“ u kurzoru myši při najetí na konkrétní odkaz).
VŠEOBECNÁ PRAVIDLA
rbPRO plně respektuje Vaše právo na soukromí a neshromažďuje žádné osobní údaje o Vás, pokud jste k tomu nedal(a) prokazatelný souhlas.
rbPRO neshromažďuje žádné další údaje, které by mohly identifikovat návštěvníky těchto webových stránek. To se však netýká informací, které sdělujete dobrovolně, například prostřednictvím e-mailu, kde je zřejmý souhlas s jejich použitím pro příslušný účel. Žádná informace, kterou poskytnete prostřednictvím webových stránek rbPRO, není bez Vašeho souhlasu zpřístupněna třetí straně a rbPRO ji použije pouze pro účely, pro které jste ji poskytli.
Při zpracování osobních údajů rbPRO dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽITÍ ÚDAJŮ
Náš poskytovatel připojení k internetu, který zaznamenává údaje na vlastní zodpovědnost a který je vázán v tomto ohledu předpisy o důvěrnosti, nesmí zpřístupnit příslušné technické informace o návštěvnících jednotlivých webových stránek, pokud mu zpřístupnění určitých informací neukládá zákon.
Tyto stránky používají hostovanou službu Google Analytics na bázi značkování stránek. Více na stránce Centrum ochrany osobních údajů Google. Mimo tuto službu nejsou shromažďovány a ukládány žádné další informace.
ZMĚNY
V případě jakýchkoli změn zásad ochrany soukromí budou změny uvedeny na této stránce.